Font del Pi


Sabadell (Vallès Occidental )
Coordenades GPS:41.53492, 2.124Clica per veure la ubicació.
Alçada:110 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Raja
Última visita:Maig-2013


Trobem aquesta font al costat mateix de les instal·lacions de les pistes cobertes d'atletisme, situades al camí de Can Quadres, a uns 300 metres al sud de la bassa de Sant Oleguer i a escassos 250 metres per sobre de la llera dreta del riu Ripoll.


La nova font del Pi es troba a peu de carrer i per sota de les escales que pugen a la pista d'atletisme, en un racó format per dos murs de formigó disposats en angle recte. L'aigua brolla generosament per una obertura transversal practicada al mur de més a l'esquerra, de mig metre d'amplada per uns 10 Cm d'alçada, amb una planxa galvanitzada a sota per on regalima l'aigua que cau a un enreixat de ferro arran de vorera.

L'antiga font del Pi se situava a un centenar de metres per sota de l'actual emplaçament, entre la llera dreta del riu Ripoll i les actuals pistes cobertes d'atletisme. Segons en Ricard Molins i Romeu, autor del llibre "Fonts i mines del rodal de Sabadell", aquesta antiga font del Pi era coneguda també pel nom de la font del Pla dels Cartrons i es té documentació de la seva existència des del 1930. L'any 1965 s'hi va reconstruir la pica de pedra on queia l'aigua, la qual es recollia en un registre i era canalitzada cap als horts. Quan es va remodelar la zona per fer l'equipament esportiu es va donar per perduda, però donat que es de generós cabal va ser fàcil tornar a localitzar la beta d'aigua i refer-la al nou emplaçament. L'espai on hi havia l'antiga font, ara està envoltat d'horts en un estat deplorable, en un entorn molt brut i ple de vegetació típica de ruderals.