Font de Fontanelles


Santa Eugènia de Berga (Osona )
Coordenades GPS:41.9128,2.2905Clica per veure la ubicació.
Alçada:523 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Condicionada a les pluges
Última visita:Febrer 2016
Caminades:
I-214  Clica per enllaçar amb la caminada I-214.


La font queda sota la pista cimentada que porta del mas de Fontanelles de qui rep el nom al mas de Cal Rei. Si venim de Santa Eugènia, un cop hem deixat el mas de Fontanelles enrere, trobarem la font uns 175 metres més endavant. Fàcil de localitzar, doncs està situada al costat d'una alta torre de maons de base quadrada, ben visible des del camí.


Es tracta de dos murs de pedra formant angle recte que alhora sustenten el camí. Un tub d'acer inoxidable encastat a la part baixa del mur més ample aboca l'aigua a un llarg abeurador de pedra picada, i des d'aquí alimenta una bassa a través d'un petit canal obert de pedra que arrenca en perpendicular respecte la font.

No fa massa anys, era freqüentada pels escolars del poble que anaven a berenar a la zona arbrada que queda per sobre la carretera. La construcció que hi ha a prop havia estat un molí de vent que servia per extreure aigua del subsòl. Des d'aquest indret és té una excel·lent visió de la plana de Vic.

En quan a la masia, és de planta rectangular amb el carener paral·lel a la façana, en la qual hi ha un portal de grosses dovelles amb arcada de punt rodó i dues finestres de forma goticitzant en que hi ha gravades les dates 1593 i 1619. Hi ha un cos annex construït posteriorment amb un doble pis de galeries a la part esquerra de la façana, i unes corts o quadres i altres dependències per l'activitat agrícola entorn d'una lliça tancada per un portal. Els materials constructius són la pedra picada, arrebossada recentment. A la part del darrere hi ha un oratori públic dedicat a Santa Beneta. El mas és documentat des del segle XIII. Segons notícies extretes dels llibres de l'arxiu parroquial de Santa Eugènia, iniciat el 10 de novembre de 1608, la consueta vella i un extracte de Plantalamor, entre les possessions del mas Fontelles hi havia el mas Prixana, Rosa i Traslocoll de Sant Marc. Del mas Fontanelles en van sortir al segle XIX un canonge i dos sacerdots. Actualment continua sent propietat dels descendents de la família tradicional, tot i que s'ha perdut el cognom antic.