Fonts de Santa Maria


Ivorra (Segarra )
Coordenades GPS:41.7668,1.3869Clica per veure la ubicació.
Alçada:548 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Raja
Última visita:Març 2016


Les fonts de Santa Maria estan situades als afores del nucli d'Ivorra, sota el Santuari de Santa Maria o del Sant Dubte, i engloben la font de Sant Gervasi i Sant Protasi i les fonts de Santa Maria.
S'hi accedeix des del punt quilomètric 5 de la carretera LV-3003. Aquí s'agafa una pista forestal en direcció sud que porta al santuari, però només 140 metres des del començament, abandonem la pista i trenquem a l'esquerra per un camí carreter. Al cap d'una quarantena de metres ja veurem la font a baix a l'esquerra.


Les fonts queden separades per dos espais diferenciats: En un primer s'hi ubiquen les Fonts de Santa Maria, que presenten un mur realitzat amb carreus de pedra treballada de mitjanes dimensions, d'on en surten cinc brolladors, quatre dels quals utilitzen un tub de ferro, mentre que el cinquè brollador presenta una mena de canaló de pedra, on al carreu superior apareix una inscripció amb l'anagrama de Jesucrist (JHS) i la data de construcció, 1708.

La font de Sant Gervasi i Sant Protasi està situada al costat i a un nivell superior, la qual rep aquest nom en honor a la capella documentada al segle XI, que es bastia prop d'aquest indret, conegut com l'era del Vicenç, formant un espai diferenciat. Està construïda per un mur en angle recte realitzat amb paredat d'on en surt un brollador de pedra que desguassa a una pica inferior de pedra sorrenca i planta rectangular, amb un petit rebaix a un dels seus extrems que condueix l'aigua a una segona pica de majors dimensions i també de planta rectangular que es probablement s'utilitzava com a abeurador pels animals. Aquesta presenta un rebaix a ambdós costats, un per a l'entrada de l'aigua i l'altre per la sortida.

L'abundància de fonts d'aigua a Ivorra possiblement explica els orígens del nom del poble. Una possible explicació al topònim d'Ivorra està vinculat al terme iberobasc "ibai", que vol dir riu. Altres, mentrestant parlen d'arrels islàmiques (al-ibúria). De totes maneres, es tracta d'un topònim que fa referència a un indret relacionat amb "ribes", "valls", "guals", llocs a tocar d'algun curs d'aigua. Certament, els viatgers o estudiosos que han conegut Ivorra sempre han parlat de l'abundància de fonts que té el terme.