Font de la Floresta


La Floresta (Garrigues )
Coordenades GPS:41.5088,0.9203Clica per veure la ubicació.
Alçada:322 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Abundant
Última visita:Desembre 2016


Localitzem aquesta cabalosa font a la part baixa del poble, a l'altra banda i per sota de la carretera LV-2012. Des del nucli urbà només cal davallar pel carrer de la Font que ens abocarà a la carretera; a l'altra banda tenim la font i el rentador.


La font queda adossada a la cisterna de captació, a través d'un frontal de ciment que sobresurt un pam i amb forma arrodonida per dalt. L'aigua brolla generosament per un broc de ferro colzat i cau a un bassal de no més de quatre dits de fondària i forma un xic peculiar, doncs el mateix també rep l'aigua del sobreeixidor situat a la paret lateral. El bassal desguassa a través d'un canal tapat per un enreixat de ferro a un gran safareig que arrenca davant seu.

Tant la font com el safareig i l'entorn es troben en perfectes condicions. El rentador és d'un sòl cos i forma rectangular, fa uns quinze metres de llargada per uns tres d'amplada, amb les corresponents lloses inclinades a les dues bandes més llargues. L'aigua sobrant del safareig serveix per regar els horts de la partida de l'Esparreguera.