Font Vella


L'Albi (Garrigues )
Coordenades GPS:41.4224,0.9358Clica per veure la ubicació.
Alçada:518 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Condicionada a les pluges
Última visita:Desembre 2016


Emplaçada dins el nucli urbà, al costat dels rentadors, ubicats al carrer de Cervià, entre els carrers de la Font Vella i del Molí de la Vila.


Es tracta d'un petit mur frontal fet amb carreus de pedra ben escairats, de metre i mig d'amplada per una mica més d'un metre d'alçada i dos pams de gruix. A la meitat d'una de les cares hi trobem tres aixetes de polsador disposades una al costat de l'altra i a un pam de distància. L'aigua cau a un enreixat de ferro a nivell del sòl que està empedrat.

Davant la font queden els antics rentadors de la vila, enclotats respecte el nivell del carrer i de la font, protegits per una barana de ferro que l'envolta i a recer de la paret de pedra de la finca veïna. Aquests, igual que la font, han estat restaurats recentment. És una llarga bassa rectangular que combina pedra i obra arrebossada, partida amb tres cossos separats per un envà i amb les corresponents lloses inclinades a banda i banda per poder esbandir la roba. Una de les bandes del rentador queda aixoplugada per un porxo a una sola vessant sustentat per embigat de ferro.