Font Grossa


La Pobla de Lillet (Berguedà )
Coordenades GPS:42.2438,1.9761 Clica per veure la ubicació.
Alçada:853 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Abundant
Última visita:Febrer 2017


La localitzarem dins el nucli urbà, al capdavall del carrer de la Font, pocs metres abans de la plaça del Capdavall.


La font queda entre dues cases. Consta d'una estructura de dipòsit i al davant el frontis on hi ha la sortida d'aigües, tot emblanquinat.

El conjunt és coronat amb un acabat amb maó lleugerament sobresortit que al mig defineix una forma lleugerament corbada. Al capdamunt hi ha un rètol de fusta on hi figura gravat "Font Grossa, 1841", del mateix estil que d'altres que trobarem en un bon nombre de fonts del municipi. Són cartells ben treballats, amb les vores decorades i amb algun dibuix que fa referència a la pròpia font o a algun element proper.

El seu frontal queda endarrerit mig metre respecte la façana, a mode de fornícula en forma angular. Consta de dues piques de pedra picada, amb les seves respectives aixetes col·locades al mur. Per sobre hi ha una reixa de ferro per ventilar l'interior del dipòsit. A la part baixa veiem com sobreeix generosament l'aigua per un forat i desguassa directament a un enreixat de ferro arran del paviment del carrer.

No hi ha referències documentals relatives a aquesta font, així l'única informació que en tenim és el rètol que hi ha en la mateixa font i que indica 1841, hem de suposar com a any de construcció.