Font de Baix d'Algerri


Algerri (Noguera )
Coordenades GPS:41.8153,0.6391Clica per veure la ubicació.
Alçada:340 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Abundant
Última visita:Abril 2018


La seva situació és dins el nucli urbà d'Algerri, a la part baixa, concretament en la intersecció del carrer del Barranc i el carrer de la Font.


Està formada per un mur de carreus de pedra en el qual es distingeixen dos nivells separats per una cornisa. El coronament, arrodonit, conté un rellotge de sol i a ambdós costats hi ha unes pilastres. Aquesta estructura compositiva recorda la façana de l'església d'Algerri, d'estil barroc i datada a inicis del segle XVIII. L'aigua brolla a través de dos sortidors i omple una primera pica, després passa per un seguit de quatre llargs abeuradors que ressegueixen la tanca, disposats a 90º entre ells, fins desguassar fora del límit.

No s'han conservat les antigues piquetes, ni la canalització que recollia l'aigua del safareig i que servia per regar els horts.

La font de Baix és un monument que es creu que té una cronologia semblant a la façana de l'església, és a dir, data aproximadament de mitjans del segle XVIII.

Aquest monument té una especial rellevància en la història d'Algerri perquè en elles conjuminen dos factors clau del context de la divuitena centúria: l'esplendor del poble, ja que es troba en una fase d'ampliació del nucli urbà per la bonança econòmica, entre d'altres, de la vinya; i l'important valor de l'aigua, la qual és canalitzada des del Tossal de la Font, fins arribar a la font de Baix on brolla per ser aprofitada per abeurar els animals, per safareig o per regar els horts.