Font Vella


Molló (Ripollès )
Coordenades GPS:42.3489,2.4030Clica per veure la ubicació.
Alçada:1,174 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Abundant
Última visita:Octubre 2018


Emplaçada a l'extrem més occidental del poble, al capdavall del carrer que duu el seu nom i al costat del marge dret del clot de la Font Vella.


Font amb un abundant cabal d'aigua que brolla per dos fantàstics raigs.

El conjunt queda enclotat per sota del nivell de la plaça, a recer de dos robusts murs de pedra que formen angle recte, un altre més baix i esglaonat que el protegeix del torrent i un últim que sustenta la plaça.

Unes primeres escales de pedra ens baixen de la plaça a un primer nivell on hi trobem la font i un petit porxo amb teulada de teules a una vessant. El frontal de la font és fet amb carreus de pedra i sobresurt un pam del mur principal, fa uns tres metres d'amplada per dos d'alçada a la part més alta i està rematat per una pedra desfigurada. A la part baixa, dos gruixuts brocs de ferro colzats aboquen generosament aigua a un bassal rectangular de pedra. A la dreta podem veure un forat al mur per on també surt un bon doll d'aigua que es canalitza fins el bassal. A banda i banda de la font disposem de dos bancs per seure i un tercer dins el porxo.

Des del primer nivell arrenquen dos conjunts d'escales que baixen al segon pla on hi tenim el gran safareig alimentat per l'aigua sobrera de la font a través d'un canal obert.

El nom Font Vella òbviament prové del fet que es tracta d'un dels punts d'abastiment d'aigua més antics de Molló. L'aigua neix sota l'actual zona verda i bans abastia la majoria de la població que hi venia a buscar l'aigua.

La font que veiem avui dia és producte de successives millores, al 1753 i 1914 com indica una inscripció a la pedra del frontal. El 2014 es va fer una nova escalinata i s'il·luminà.

El safareig va estar a nivell de terra fins al 1958, any en que es va construí el nou que va permetre rentar a peu dret i que ens ha arribat fins l'actualitat.

L'aigua sobrant de la font arriba al riu Ritort passant per una canal que travessa la trama urbana del poble.

Al costat de la font hi trobem una gàbia per ferrar. Servia per lligar-hi a dins el bestiar i ferrar-lo. La va fer el ferrer de Molló, l'avi Nitus. Abans tots els treballs de camp i transport s'havien de fer amb animals i calia ferrar-los. Això va ser així fins l'any 1963, a partir d'aquí varen arribar els tractors i la gàbia va passar a ser propietat de l'Ajuntament.