Font del Poble


Escaladei (Priorat )
Coordenades GPS:41.2481,0.8107Clica per veure la ubicació.
Alçada:412 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Raja
Última visita:Desembre 2019


Emplaçada dins el poble d'Escaladei, sota l'església de la Mercè.


El conjunt queda sota les escales que pugen a l'església, és obrat amb pedra i maons, format per la font i l'abeurador.

La font està inserida dins un nínxol rectangular. L'aigua és regulada per una aixeta de polsador i cau a una pica de pedra buidada de forma rodona i integrada dins l'estructura.

Al capdamunt de la font hi ha una pedra roja amb la inscripció característica d'Escaladei; una escala flanquejada per les lletres S i D.

En quan a l'abeurador, queda adossat a la paret lateral. Consta de dos cossos de pedra picada disposats un a continuació de l'altre. En un dels cossos podem veure gravada la data 1761.

L'actual nucli de població d'Escaladei pertany al municipi de la Morera de Montsant, però abans havia estat la Conreria del monestir cartoixà. la Conreria controlava l'accés a les dependències claustrals de la cartoixa i alhora constituïa una unitat de producció agrícola. Va ser edificada en la mateixa època que el monestir. Al voltant d'una gran plaça hi havia la Casa de la Procura, habitada pel pare procurador o conrer i pels germans donats. Propera es troba encara l'església de la Mercè, que acollia les celebracions litúrgiques dels religiosos i dels menestrals al servei de la cartoixa. La resta era un conjunt d'edificis de treball, com ara magatzems, quadres, cavallerisses, celler, molí d'oli i algunes estances que allotjaven conreadors i menestrals.