Font de la Plaça de Sant Joan


Cornudella de Montsant (Priorat )
Coordenades GPS:41.2659,0.9056Clica per veure la ubicació.
Alçada:533 m
Accés:Lliure
Tipus:De xarxa
Estat:Ben conservada
Cabal:Raja
Última visita:Desembre 2019


Erigida dins el nucli urbà, al bell mig de la plaça de Sant Joan.


Es tracta d'una font de ferro forjat. Té un peu que suporta una àmplia pica de forma circular de la que surt un paral·lelepípede d'un metre d'alçada.
En dues cares oposades d'aquest hi figuren els escuts del poble i les dates de 1842 i de 1875.

A les altres dues cares oposades hi ha un relleu representant una cara de lleó i de la seva boca surt l'aixeta que regula la sortida de l'aigua. A sota d'ambdues cares hi figura un petit relleu que sembla representar un parell de nens.

El conjunt és rematat per un element decoratiu en forma de pinya.

La font fou encarregada per l'Ajuntament de Cornudella durant el període en què aquest era dirigit per l'alcalde Sr. Bau Salvat a un constructor de Reus, en Joan Blanch, tal com figura al peu de la font. La data és imprecisa atès que en figuren dues sobre la font.

A la seva construcció, aquesta font recollia les aigües del Montsant, possiblement de la font Vella. A la construcció del dipòsit de la Font Vella, a les darreries del segle passat, la font en rebia l'aigua, com també ho feia la font de Dalt. Actualment, l'aigua subministrada prové del sistema d'abastament d'aigua de Cornudella.