Font de Can Tiraïres


Rubí (Vallès Occidental )
Coordenades GPS:41.5038,2.0504Clica per veure la ubicació.
Alçada:207 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Raja
Última visita:Febrer 2020


Emplaçada a l'extrem més oriental del terme municipal de Rubí, tocant a l'autopista C-16.


Situem-nos al capdamunt del carrer Palència, just quan aquest s'ajunta amb el carrer d'Àlaba. A mà dreta surten tres camins, prenem el del mig que marxa en sentit est. 125 metres després defugim un camí que se'n va per l'esquerra, una cinquantena de metres més endavant descrivim un revolt a la dreta i 75 metres més tard som al costat de la font que ens resta a mà esquerra.


La font consisteix en un mur fet amb blocs de pedra d'escullera que consoliden el terreny, amb una obertura al mig protegida per un enreixat de ferro per on rep l'aigua. L'espai immediat de la font està empedrat per evitar que quedi una zona entollada i així facilitar l'accés de les persones fins la surgència, el creuament està reforçat amb pedra collada.

L'aigua surt a l'exterior a través d'un broc de pedra, cau a una llosa de pedra picada amb un canal buidat a la mateixa pedra, vessa a una pica per sota del nivell del sòl, desguassa per sota del camí empedrat i alimenta una bassa impermeabilitzada per la fauna a través d'un canal obert estructurat amb travessers de fusta.

Damunt la font hi ha un rètol metàl·lic de l'Ajuntament de Rubí amb l'advertència de que l'aigua no és apta per al consum humà.

La font és d'aigua permanent i va ser traslladada de lloc al fer-se l'autopista, deixant aleshores una estructura poc dimensionada pel seu cabal i gens integrada a l'entorn. Es tractava d'un espai força degradat per la presencia de canyes i deixalles disperses, la font quedava amagada darrera la vegetació i la sensació era d'espai marginal.

L'any 2015, l'Ajuntament de Rubí va dur a terme una millora paisatgística d'aquest entorn natural. Els treballs van consistir en l'adequació i millora de l'estructura de la font, la millora de l'espai adjacent i l'aprofitament de la seva aigua per diversificar els hàbitats a partir de la creació d'una bassa vegetada.

A pocs metres de la font podem veure un curiós hotel d'insectes.