Font Vella


Botarell (Baix Camp )
Coordenades GPS:41.1367,0.9902Clica per veure la ubicació.
Alçada:186 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Raja
Última visita:Setembre 2020


Erigida dins el nucli urbà, a l'extrem nord del poble, al capdavall de l'avinguda que duu el seu nom.


Tot i tractar-se d'una font mil·lenària, no es té constància concreta del seu origen. Es creu que és l'inici de l'original poblament per l'abundància d'aigua, d'una qualitat excel·lent.

Avui, i des de fa unes dècades, és el lloc de reunió i esbarjo de la població, on s'hi celebren la major part dels actes de les festes del poble, ja que l'entorn té una gran bellesa.

El conjunt de la font queda enclotat uns metres per sota del nivell de l'avinguda, accessible a través d'unes àmplies escales protegides per una barana de ferro forjat.

A sota hi trobem un replà empedrat on s'hi ubica la font, aixoplugada sota una volta de maons i a recer de tres parets de pedra que formen angle recte.

A la paret del fons és on hi ha la sortida de l'aigua mitjançant una aixeta de polsador i a sota una pica rectangular que la recull.

Damunt del brollador hi ha una porteta que dona accés al dipòsit de reserva.

Presideix l'entrada una placa de marbre blanc on hi ha un text gravat fent referència a que l'any 1154, Ramon Berenguer IV assenyalà aquesta font com a límit de la batllia de Siurana.