Font de les Piles


Horta de Sant Joan (Terra Alta )
Coordenades GPS:40.9593,0.3227Clica per veure la ubicació.
Alçada:446 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Deixada
Cabal:Raja
Última visita:Abril 2021


La localitzem a uns 900 metres als afores del nucli urbà pel nord-est, enmig de camps i al costat d'una bassa de reg.


Per accedir-hi ens situem a la plaça Catalunya, des d'on arrenca inicialment en direcció est el camí de les Piles (no confondre amb el carrer Dedicat al Medi Natural que surt pel seu costat). De seguida deixem a l'esquerra una àrea d'autocaravanes i tot seguit el camí formigonat s'adreça al nord-est alhora que travessa un munt de camps ben conreats a banda i banda. Al cap de 600 metres el camí gira envers l'esquerra i una mica més d'un centenar de metres després trobem, a mà dreta i a escassos 20 metres del camí, una gran bassa allargada de reg envoltada per un filat. Doncs en aquest punt, abans del filat, queda la font.


Com el seu nom indica, es tracta d'un llarg abeurador (o piques o piles) format per tres cossos i obrat amb grans lloses de pedra.

A l'extrem dret és on s'hi ubica la sortida de l'aigua. Malgrat que resta cobert de vegetació i no es veu el broc, sí se sent el soroll de l'aigua al vessar.