Font de Tricoles


Batea (Terra Alta )
Coordenades GPS:41.0806,0.3649Clica per veure la ubicació.
Alçada:455 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Deixada
Cabal:Raja
Última visita:Abril 2021


Està situada a uns 4,5 quilòmetres a l'est de Batea, a pocs metres del camí Vell que uneix Batea amb Gandesa, per la Creu de Saboya, a la vora mateix del camí que duu a lo coll del Moro del Borrasquer.


La font està dins una espècie de petit pou amb les parets revestides de carreus i pedra picada. S'hi baixa per uns esglaons que són lloses de pedra encastades a una de les parets. Actualment aquest espai té poc més de dos metres de fondària, encara que hi ha acumulat sediments i vegetació que no deixen veure el nivell del terra original. Alguns dels carreus de les parets són de mides considerables, vers els 60 x 60 cm.

Per mitjà d'un passadís soterrani, amb unes mides de 60 cm d'ample per 1,20 d'alt i cobert amb lloses de pedra planes, essent, les parets excavades a la roca o fetes amb murs de pedra, l'aigua de la font circula cap als brancals dels nivells inferiors.

El dia de la nostra visita la font estava inundada i no s'hi podia accedir.

La imatge que he penjat on es veu l'interior l'he extret del web Calaix Generalitat de Catalunya.

A prop hi ha un poble ibèric dit "de lo Coll del Moro de Borrasquer", encara per excavar i a on s'han produït moltes troballes a nivell de superfície. Gràcies a la proximitat d'aquest jaciment la gent ha cregut que la font era d'èpoques més remotes del que possiblement és.

Aquest indret és un dels naixements del barranc del Voraball o del Barball que desguassa a l'Ebre, prop de la muntanya.