Font Gòtica de Blanes


Blanes (Selva )
Coordenades GPS:41.6749,2.7916Clica per veure la ubicació.
Alçada:5 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Eixuta
Última visita:Juny 2021


Erigida al bell mig del centre urbà de la vila de Blanes, al carrer Ample, entre el carrer Gibert i el Carrer Nou.


Va ser promoguda el 1438 per Violant de Prades i el gremi de paraires de Blanes i obsequiada a la vila de Blanes per poder atendre les necessitats de tindre aigua potable per la gent de l'aleshores petit poble coster.

La seva construcció va ser encarregada al pedrer barceloní Pere Torrent i fou obrada amb microgranit local, però també pedra de Girona i pedra calcària de Santanyí procedent de Mallorca per als elements decoratius.

De planta octogonal, està formada per tres nivells: A la part inferior hi ha el basament-abeurador. A la part central s'hi troba el dipòsit, dividit en dues parts per un guardapols, a la meitat inferior hi tenim brolladors i a la meitat superior mènsules decorades amb personatges humans i animals que probablement servien de base a tres escultures, avui desaparegudes, el medalló central amb l'escut heràldic dels Cabrera, actualment molt desfigurat i un teler en relleu fent referència al gremi de paraires de la vila. Finalment, a la part superior, per sobre de la cornisa, destaca un joc de cresteria amb els seus 24 esvelts pinacles molt ben treballats que ens poden recordar una corona, rematada al capdamunt amb la coberta de tipologia piramidal octogonal, coronada amb la disposició de la figura d'un angelet, el qual, tot i que es troba bastant mutilat (ja que li manquen els braços i mans), ha sigut hàbilment reproduït. Cal destacar també les gàrgoles que combinen temàtica animal i humana, treballades amb encert i ben definides amb desimboltura, estil i precisió. Algun d'aquests elements son obra de l'escultor Pere Oller.

És considerada la font més ben conservada de l'arquitectura gòtica civil catalana i una de les més importants d'Europa. Hi han altres fonts similars arreu de Catalunya, com la font del Bisbe Oliba de Vic, la font de Santa Anna de Barcelona o la font de l'Església de Solsona.

Per la seva forma hexagonal es creu estava situada al mig d'una plaça, on hi havia arcades al mig del carrer Ample, que no era tal com és el traçat actual. Les arcades que avui podem observar a la part baixa dels edificis ubicats a la dreta de la font Gòtica constitueixen les restes de les antigues voltes i porxos medievals del carrer Ample, associades des de la seva edificació a les activitats comercials de la vila. L'any 1349 Blanes obtingué del rei Pere el Cerimoniós el privilegi de celebrar mercat setmanal.

La comtessa Violant de Prades, filla del comte de Prades i esposa de Bernat V de Cabrera, va fer llargues estades a Blanes. Durant el govern de la comtessa la vila va experimentar un gran desenvolupament i progrés. En aquest context, cal situar les obres de reforçament de les muralles amb torres de defensa en llurs angles, una de les restes de les quals és el portal de la Verge Maria. El 1438 la comtessa va manar construir la font Gòtica, que encara avui es pot admirar. La construcció de la font va ser una resposta a una situació d'insalubritat que, fins i tot, havia pogut provocar algun tipus d'epidèmia entre els blanencs de la baixa edat mitjana. A causa de la disposició d'un teler en la font, fa pensar que en la construcció de la font va participar-hi el gremi tèxtil local, i és que durant l'edat mitjana abundaven els blanencs dedicats a cardar, filar, teixir i acolorir la llana.
El 17 d'agost de 1922 es constitueix un patronat per fer-se càrrec de la seva conservació, el qual tindrà completa autonomia i procurarà adquirir diners per a la conservació del monument. Van ser designats l'alcalde Josep Costas, en representació del consistori, i Pasqual Boada, Josep Roig i Raventós, Vicens Coma i Soley, Joan Valentí i Feliu i Joan Alemany, i com assessor tècnic Isidre Puig i Boada.

Per la Festa Major de Santa Anna de l'any 1968 es va iniciar el costum de lliurar una reproducció en miniatura de la Font Gòtica al pregoner de les festes. La font s'ha convertit en el màxim guardó de la vila de Blanes i ha servit per reconèixer la tasca dins l'àmbit blanenc i/o català de diverses personalitats i entitats. També reben aquesta preuada distinció tots els regidors del consistori municipal una vegada deixen el seu càrrec. Recentment, s'han fet rèpliques en miniatura d'alguns elements de la font, com són el medalló central amb l'escut de la casa vescomtal dels Cabrera o la figura de l'angelet, que es concedeixen a persones o entitats que gaudeixen d'una meritòria trajectòria en relació a Blanes.
L'any 2013, el Govern català va declarar la font Gòtica de Blanes com a bé cultural d'interès nacional (BCIN).