Font dels Bullidors


Caldes de Malavella (Selva )
Coordenades GPS:41.8383,2.8087Clica per veure la ubicació.
Alçada:97 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Raja
Última visita:Juny 2021


Emplaçada dins el nucli urbà, al carrer de Vall-llobera.


Font pública d'on brolla aigua termal a 56ºC, procedent del Turó de Sant Grau.

El conjunt de la font queda en un racó del carrer, ben restaurat i modern. La seva construcció es basa en travertí i ferro rovellat.

El brollador queda per sota del nivell del carrer, cal baixar quatre esglaons per accedir-hi. A sota hi trobem una aixeta d'acer inoxidable que regula l'aigua i cau a un enreixat de ferro per on desguassa.

En una de les columnes de l'estructura podem veure el nom de la font fet amb lletres de ferro i en posició vertical.

Per la situació d'aquesta font, es creu que era la surgència que abastia d'aigua les termes romanes.

Tradicionalment, els veïns utilitzaren l'aigua de la font per a ús domèstic, ja fos per beure o per cuinar o rentar. Per complementar l'economia familiar, alguns veïns venien l'aigua en tines a les poblacions del voltant.

A principis del segle XIX, se'n canalitzà l'aigua fins a un petit establiment termal conegut amb el nom d'Els Banys Nous, que no va prosperar.

A finals del segle XIX, bona part del brollador va ser adquirit per l'industrial Pau Estapé, que va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tal que els caldencs disposessin d'una part del cabal per a les seves necessitats. L'any 1902, el Sr. Estapé va començar a embotellar l'aigua amb el nom de "Vichy Caldense", que més tard seria 'Agua Xala' i finalment, l'any 1912, "Agua Imperial".

El procés de recuperació de les termes romanes de Caldes el devem a la figura de l'industrial Pau Estapé i Maristany (1845-1918) qui al principi de la dècada dels noranta del segle XIX inicià la seva intervenció a Caldes, on intentà prendre el control de la font dels Bullidors per tal de comercialitzar-ne les aigües. Per aquella època les aigües de Caldes ja havien adquirit un cert prestigi mercès a la tasca difusora iniciada pel doctor Modest Furest (1852-1939), propietari de la veïna font de Vichy Catalán, al puig de les Ànimes. Estapé seguí els passos de Modest Furest, tant pel que fa a l'aprofitament d'aigües, amb la voluntat de convertir l'explotació en un balneari, com al nom de l'explotació (Vichy Caldense) i a l'encàrrec d'un estudi historicocientífic de la font a prestigiosos especialistes. Tanmateix, Estapé anà més enllà i decidí convertir les restes romanes dels Bullidors en la bandera del seu producte i no en un mer element més. D'aquí que promogués l'excavació, conservació i adequació per a la visita de les termes romanes de Caldes, alhora que les convertia en el logotip de la seva empresa.