Font del Prat


Granera (Moianès )
Coordenades GPS:41.7290,2.0623Clica per veure la ubicació.
Alçada:734 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Deixada
Cabal:Condicionada a les pluges
Última visita:Setembre 2021


Emplaçada a l'extrem nord-oest del prat de Bigues i a escassos 75 metres a llevant del punt quilomètric 9,3 de la carretera BV-1245 que duu de Castellterçol a Granera.


La font queda a migdia del barri de Baix i al sud-est del barri del Castell.


Situada a tocar de la bassa del Prat, és una de les fonts més utilitzades tradicionalment a Granera, malgrat que avui dia està molt deixada, el seu brollador és ple de vegetació.

Presenta una planta rectangular i acull en el seu interior un dipòsit també rectangular, que està cobert amb una volta de canó bastida en pedra.

L'accés a aquest dipòsit es fa mitjançant una portella de ferro rectangular, ubicada sota un espai rectangular cobert amb una volta de canó bastida en pedra i maons disposats a plec de llibre. S'accedeix a aquest espai mitjançant un passadís que neix al camí i discorre en paral·lel a la bassa del Prat, situada al costat de la font.

La font pròpiament dita està ubicada a la part inferior del mur de llevant del dipòsit. Presenta un arc apuntat bastit en maons que protegeix l'aixeta per on raja l'aigua. Aquest espai està delimitat per un mur obrat en maons, que el separa del mur de ponent de la bassa, i té accés per unes escales de pedra que neixen davant la volta on hi ha la portella. A la part superior del mur de llevant del dipòsit hi ha una petita obertura rectangular de pedra, a mode de canalització.

Damunt del dipòsit, a la part superior d'una de les feixes que hi ha a la zona, hi ha una petita caseta de maons, de planta quadrada amb la coberta de teula àrab de dues vessants.

També es coneix com la font del Parat (nom derivat de la pronunciació de la gent de la zona).

La seva aigua, amb la que es regaven les terres del Prat, conté ferro.

La font havia estat propietat del mas de Bigues, situat al camí de Granera a Monistrol de Calders.

En quan a la bassa annexa, és una estructura de grans dimensions. Presenta una planta irregular i amida uns 22 metres de llargada per uns 10 d'amplada aproximadament. Està bastida en maons i amb la part superior dels murs arranjada amb pedra ben desbastada de mida mitjana, disposada en filades regulars. A les bandes de llevant i tramuntana té uns rebaixos rectangulars a la part superior dels murs, que faciliten l'accés al seu interior. Una tanca de fusta de nova factura delimita tot el seu perímetre. Pel que sembla, l'estructura integrava uns rentadors de pedra i un abeurador pels cavalls també de pedra que no s'han localitzat. Fou utilitzada com a safareig públic fins als anys 70 del segle XX. L'any 2004 fou objecte d'una campanya de neteja i rehabilitació: extracció de més d'un metre de fang i llots, buidatge de la font i instal·lació d'un tub de desguàs de la font al camí passant per l'interior de la bassa. Des de l'any 2005 i fins al 2016 s'hi va celebrar l'Aplec de la bassa del Prat (cantada d'havaneres, rom cremat i sorteig de productes). Es feia una setmana abans de la Festa Major.

Bona part de la informació referent a aquesta font l'he tret del web "Patrimoni Cultural" de la Diputació de Barcelona.