Font de l'Omet


Balenyà (Osona )
Coordenades GPS:41.8291,2.2241Clica per veure la ubicació.
Alçada:587 m
Accés:Permès, però dins de propietat privada.
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Raja
Última visita:Novembre 2021


Es localitza al nord del terme municipal, uns 250 metres al sud-est del Mas Omet, en una finca segregada de la propietat.


S'hi accedeix pel camí que duu al molí de l'Omet. Quan siguem a una setantena de metres del molí cal girar envers la dreta, en sentit més aviat nord. Un centenar de metres després abandonem el camí que condueix a la casa i entrem en un camp que hi ha a la dreta on al fons hi trobem un porxo amb una taula amb bancs de fusta i al darrere la font.


El conjunt de la font està molt ben arranjat, queda en una terrassa de pedra un xic enlairada respecte del camp i a recer d'un robust mur de pedra, accessible tan des del camp com des de la casa que hi ha al damunt mitjançant dos conjunts d'escales de pedra.

La font està constituïda per una bassa rectangular que s'omple a través d'un brollador de pedra tallada situat en un dels extrems.

A l'altre extrem de la bassa hi ha un sobreeixidor per on vessa l'aigua i alimenta una pica de pedra.

La part exterior de la bassa s'ha restaurat amb pedra, on s'ha deixat la banda inclinada que indica que també s'utilitzava com a safareig.

Crida l'atenció una vella i bonica banyera de marbre picat que hi ha al costat del sobreeixidor.

Al costat del porxo es conserva l'estructura de ferro d'una pèrgola.