Font de la Torre del Sastre


Roses (Alt Empordà )
Coordenades GPS:42.2458,3.2154Clica per veure la ubicació.
Alçada:167 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Deixada
Cabal:Condicionada a les pluges
Última visita:Abril 2022


Emplaçada en un petit replà situat a 125 metres al sud del mas de la Torre del Sastre, per sota de la carretera que duu de Roses a Montjoi, al qual s'hi arriba per un terreny d'acusada pendent.


Malaguanyada font, avui dia resta totalment abandonada.

El conjunt està format per un pou d'obra de metre i mig de diàmetre, un altre petit pou o cisterna al seu costat, tres banyeres domèstiques escampades arreu, un safareig de ciment i un munt de velles canonades de plàstic.

La Torre del Sastre, de qui rep el nom la font, és de planta circular i està adossada a la masia de la qual estava separada originalment uns 3 metres. Té uns 7,5 m de diàmetre i una alçada de 18 m. Els murs són d'un gruix de 1,30 m. El coronament, amb merlets esglaonats, es conserva només en part. Es pot veure la basa d'un matacà i algunes espitlleres emmarcades amb pedra. En un dels carreus hi ha gravada la data de 1628.