Font Mollor


La Selva de Mar (Alt Empordà )
Coordenades GPS:42.3232,3.1858Clica per veure la ubicació.
Alçada:52 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Condicionada a les pluges
Última visita:Abril 2022


Emplaçada al veïnat de Sant Sebastià, situat a l'oest del nucli urbà de la població. La font es troba en un reduït eixamplament del carrer al qual dona nom, paral·lel a la riba esquerra de la riera de la Selva.


Font formada per una ampla arcada de mig punt feta amb lloses estretes de pissarra i disposades a sardinell. Al mur que la tanca, bastit amb rebles lligats amb morter, hi ha una portella enreixada que dona a la cisterna, donat que la font actualment s'utilitza com a pou públic. La cisterna és gran, coberta amb volta de canó en la qual s'hi veuen les marques de l'encanyissat.

Als peus del mur hi ha un brollador i una mensa de pica d'obra, moderna.

Als costats disposem d'un banc corregut de pedra.

Damunt l'arcada hi ha el nom de la font amb rajoles ceràmiques.

La font Mollor fou engrandida fa uns cent anys gràcies a una nova mina. Actualment és un pou cobert que ostenta una arcada de pedra. Pot pouar-se l'aigua per mitjà d'una corriola. És possible que sigui la font més antiga del poble.

Es coneix que els anys 1913 i 1948, la font fou objecte de diverses reparacions.

A la façana d'una de les cases del carrer hi trobem un mosaic fet amb rajoles de ceràmica on hi podem llegir el següent vers:

"A l'estiu,
la font Mollor
no escatima
la frescor."