Clica per tornar a la pàgina de Caminades.

Caminada I-054 (Cerdanya)

Punts de referència:


Font de Saneja - Església de Sant Vicenç de Saneja - Ermita de Sant Fruitós d'Iravals - Església de Sant Esteve de la Tor de Querol - Font de la Plaça Carolane - Font de la Plaça de Guils - Església de Sant Esteve de Guils - Font de la Canal - Pont de Sant Martí - Font del Cúcuru.


Descripció:

Aquesta no és només una ruta o excursió, si no un recull de diferents petites passejades des del càmping Pirineus (Saneja - Guils de Cerdanya). No donarem detalls dels recorreguts, doncs totes les passejades són senzilles i es poden seguir sense cap explicació. Sí que presentarem els principals punt d'interès que trobarem al fer-les.


Aproximació:

Iniciarem les caminades a l’entrada del càmping Pirineus, situat al punt quilomètric 2 de la carretera GIV-4035 (carretera de Guils de Cerdanya), un centenar de metres abans d’arribar a Saneja.


Mapes:

WikilocClica per enllaçar amb aquest itinerari a Wikiloc.   GoogleMapsClica per enllaçar amb aquest itinerari a GoogleMaps.

Itineraris:

A la Tor de Querol per Iravals (1).................... 3,2 Km

A la Tor de Querol per Iravals (2).................... 3,8 Km

A la Tor de Querol per Sant Pere .................... 3,9 Km

A la Tor de Querol per La Vinyola ................... 4,0 Km

A Guils de Cerdanya per les Costes .................. 3,2 Km

A Sant Martí d'Aravó pel cementiri de Saneja ...... 2,3 Km

A Sant Martí d'Aravó per la granja ................... 1,5 Km

A la font del Cúcuru .................................... 2,9 Km

Al pont de Sant Martí ................................... 2,7 Km
1.195 m 42.4432,1.9062Clica per veure'n la ubicació. Càmping Pirineus (Saneja)

Punt de partida de les passejades.
1.213 m 42.4441,1.9006Clica per veure'n la ubicació. Font de Saneja
Es una font natural, apreciada i tradicional, feta de pedra del país relligada amb calç que brolla per un tub de PVC. Compta amb tres abeuradors de granit, un dels quals retocat amb ciment, de mides rectangulars que descansen directament a terra. La construcció, encara que austera, mostra la importància de la font. La paret frontal és feta de pedres relligades amb calç, i la coberta, per tres grans lloses de granit de les mateixes dimensions que els abeuradors que cobreixen, els quals estan separats per altres lloses de granit clavades verticalment i coronades per un bloc treballat, també de granit. Als extrems s’hi han utilitzat rocs de granit arrodonits, configurant un aspecte més rústic i diferent dels centrals. Un detall curiós és la presència, al costat, d’una gàbia de ferrar de granit, de la qual resten tres pilars.
 1.216 m 42.4447,1.9033lica per veure'n la ubicació. Església de Sant Vicenç de Saneja
La parròquia de Saneja és esmentada des del segle X. L'església actual és un edifici romànic d'una nau, capçada amb absis semicircular i diverses estances afegides en època tardana. L'absis, de tipus llombard, és del segle XI, mentre que els murs de la nau van ser refets al segle XIX. La porta duu la data de 1879, però conserva la ferramenta romànica original. El campanar de torre està fet amb grans carreus ben escairats a l'exterior i pedra sense treballar a l'interior. La part més alta es va refer el 1939.
 1.245 m 42.4600,1.8938lica per veure'n la ubicació. Ermita de Sant Fruitós d'Iravals
La parròquia d’Iravals apareix esmentada per primer cop a l’Acta de Consagració de la Catedral d’Urgell el segle X. Els segles XI i XII era la més important de la vall a la qual va donar nom Vallis Eraval (1047). Es tracta d’un edifici del segle XI d’una sola nau, de planta rectangular encapçalada per a llevant per un absis semicircular i coberta amb una volta de canó. És singular el campanar d’espadanya de dos ulls, que no ocupa tota la façana de ponent.

 1.259 m 42.4652,1.8913lica per veure'n la ubicació. Església de Sant Esteve de la Tor de Querol
Bastida sobre una roca, emplaçament de l'antiga capella del castell. És esmentada ja el 1269, conserva les restes d'un retaule pintat al s XVI per Antoni Peitaví. i un altre d'esculpit al s XVIII per un deixeble de Sunyer.


1.251 m 42.4650,1.8888lica per veure'n la ubicació. Font de la plaça Carolane
La font és una construcció quadrada feta de pedres grans de granit, situada sota el mur d’una casa. A la paret dreta hi ha el registre de la mina. El broc és un cap metàl.lic d’una cabra amb dues banyes, l’aigua surt per la boca de l’animal un cop s’ha pitxat un pulsador i cau en una pica rectangular de granit que descansa sobre unes pedres. De l’esquerra de la font surt un llarg abeurador, també de granit. Damunt la font hi ha l’escut de la població gravat a la paret.
1.375 m 41.4486,1.8794Clica per veure'n la ubicació. Font de la Plaça de Guils
D'un tub metàl.lic brolla l'aigua. Compta amb dues cobertes de volta; sota la de la dreta hi ha la font i dos abeuradors de granit, sota la de l’esquerra hi ha un abeurador el doble de gran que els altres dos. Els abeuradors, de mides rectangulars, estan aixecats del terra per una renglera de pedres.Tant la paret frontal com la coberta i les voltes estan fetes de pedres relligades amb calç. Al costat del broc d’aigua de captació hi ha una aixeta amb aigua de la xarxa.
 1.380 m 41.4479,1.8780Clica per veure'n la ubicació. Església de Sant Esteve de Guils
Consagrada l’any 1042 per Guillem Guifré, bisbe d'Urgell. És de planta rectangular amb absis semicircular i coberta amb volta de canó apuntada, més pronunciada a la part de la nau. A la façana de l'oest es troba el campanar de cadireta de dos pisos, al primer té dos grans finestrals i en el segon un de més petit.
 
1.394 m 41.4503,1.8776Clica per veure'n la ubicació. Font de la Canal (Guils de Cerdanya)
La font és al costat dret del torrent de la Mata de l’Ós, adossada en una paret de contenció, de la qual surt un tub metàl·lic d’on raja, contínua i abundantment, aigua que cau en una pica de granit aixecada del terra per rocs del mateix material. Tot és cobert de molsa, cosa que denota la frondositat del paratge que, per trobar-se al costat del torrent, és de gran bellesa. Cal destacar-hi una vella paret que feia de dic de contenció de l’aigua del torrent, mostra de l’arquitectura de pedra seca tradicional. És una font important, ja que dóna aigua a altres fonts del nucli. Al costat hi ha la caseta de captació.
 1.146 m 4.4327,1.9175Clica per veure'n la ubicació. Pont de Sant Martí
Bell exemple de l’arquitectura civil medieval. Travessa el riu Aravó o Querol, fent de marge dels termes municipals de Guils i Puigcerdà. Per ell passava la “strata ceretana”. La base del pont podria ser d'època romana. Té dos ulls, els arcs dels quals són del segle XIV, època en que es va dur a terme la seva reconstrucció.
1.200 m 4.4370,1.9247Clica per veure'n la ubicació. Font del Cúcuru
Tal i com indica un cartell al passeig de la Sèquia, és emplaçada a l’esquerra del camí d’Enveig, al principi en un nivell inferior, on s’accedeix per un vial i una escala. D’allà s’inicia un torrent que descendeix cap a la plana. Es troba en un planer del terreny fet expressament i delimitat per uns murs de còdols lligats amb ciment. La font és ubicada en una sort de capell feta igualment de còdols relligats amb ciment. Al seu bell mig hi ha una aixeta de bronze de botó de pressió frontal. A banda i banda, una paret de contenció de terres en forma de semicercle l’emmarca, alhora que hi permet l’existència de bancs. És un espai ombrívol amb una bonica arbreda, on podem trobar taules i un espai per fer-hi foc. Des de sempre ha estat una font tradicional per anar a berenar, com es documenta al 1912, moment en què es realitza una important reforma de la font per tal de condicionar-la com a lloc d’esbarjo.