Font del Carrer del Mig


Camallera (Alt Empordà )
Coordenades GPS:42.1233,2.9636Clica per veure la ubicació.
Alçada:86 m
Accés:Lliure
Tipus:Natural
Estat:Ben conservada
Cabal:Canalitzada
Última visita:Octubre 2021


Es localitza al bell mig del nucli urbà, davant de l'ajuntament i la plaça de la Vila, a la cantonada entre els carrers del Mig i el de la Talaia.


Conjunt força restituït format per la font, un pou i un bassi de pedra de planta rectangular que recull l'aigua mitjançant una pica de pedra inclinada.

El pou està format per un petit cos de planta quadrada, amb l'extrem de llevant circular. La coberta presenta teulada de dues vessants bastida amb maons i el parament és de pedra desbastada. L'obertura és rectangular i està enreixada, amb el parament arrebossat. Està coronada amb un frontó triangular i presenta una part del parament inferior bastit amb maons, mentre que la resta es troba arrebossada. A l'interior, el pou és circular i està bastit amb maons disposats a pla.

L'aigua es bombejava mitjançant una palanca encara existent però avui dia soldada per tal que estigui bloquejada.

A la coberta que presenta el pou, a manera de frontó, es pot apreciar una placa commemorativa de la inauguració de l'obra: "R. IMBERT PUIGFERRER CONSTRUCTOR FIGUERAS 1927".