Últimes fonts catalogades
Font del Rossinyol

Font del Tintorer

Font de Santa Maria

Font de la Misèria

Font de Can Roure

Font de la Tartana

Font del Corraló

Font de Can Vinyers

Font de les Canyes

Font de Can Figueres

Font de Montserrat

Font de la carretera de Castellbò

Font del Murilló

Font del Pati

Font de les Bassess

Font Vella

Font de la Plaça Queran

Font de la Borda del Rei